پرش به محتوای اصلی

سازمان های تابعه

مخابرات

شرکت مخابرات استان سمنان

..........................................................................

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت استان سمنان

..........................................................................

پست

اداره کل پست استان سمنان

..........................................................................

پست بانک

پست بانک سمنان

..........................................................................

همراه اول

شرکت همراه اول

..........................................................................

ایرانسل

شرکت ایرانسل

..........................................................................

رایتل

شرکت ایرانسل