پرش به محتوای اصلی

پیشخوان خدمات دولت

 

پیشخوان

 

 

 

 

 

صدور پروانهدرخواست پروانهفرم مورد نیاز

 

 

 

 

تغییر نامتمدید پروانهتغییر نشانی

 

 

 

 

 فرمت مهر روستاییفرمت مهر شهریفرمت تابلو

 

 

 

 کلیه درخواست های مربوط به صدور پروانه جدیدالتاسیس، انتقال امتیاز، تمدید و تغییر نشانی

صرفا از طریق سامانه الکترونیکی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت می پذیرد.

سامانه درخواست

 

 

کلیه متقاضیان(به جز متقاضیان تغییر نشانی) باید نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک در سامانه

                                                      استعلام حراست اقدام نمایند.

استعلام حراست

 

 

نقشه دفاتر پیشخوان

 

 

 

 

 

 

 

 

                         موقعیت مکانی دفاتر پیشخوان دولت

                            استان سمنان بر روی نقشه