پرش به محتوای اصلی

پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل 

نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به بکارگیری جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

کارکردهای پدافند غیرعامل شامل موارد زیر می باشد.

 

پدافند غیر عامل

امنیت در فضای تبادل اطلاعات پدافند غیر عامل

کتابخانه الکترونیکی

 

امنیت در فضای تبادل اطلاعات  امنیت دنیای سایبری-کاربران عمومی امنیت در فضای تبادل اطلاعات امنیت در فضای تبادل اطلاعات
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  آموزش امنیت سایبری -متخصصین امنیت در فضای تبادل اطلاعات  امنیت محیطی در حوزه فاوا
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  آموزش امنیت سایبری -مدیران امنیت در فضای تبادل اطلاعات پایگاه دانش مخاطرات امنیتی
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  آموزش امنیت سایبری - ممیزان امنیت در فضای تبادل اطلاعات آموزش و فرهنگ سازی در حوزه امنیت فاوا
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  پدافند غیرعامل-CERT امنیت در فضای تبادل اطلاعات  پدافند غیر عامل در حوزه سامانه مدیریت
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  راهنمای سریع CSIRT امنیت در فضای تبادل اطلاعات  آزمایشگاه امنیت نرم افزار و سیستم عامل
امنیت در فضای تبادل اطلاعات استاکس نت
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  امنیت در فضای تبادل اطلاعات
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  پدافند غیرعامل-شبکه های PAP امنیت در فضای تبادل اطلاعات  پدافند غیرعامل در حوزه جنگ سایبر
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  آشنایی با مفاهیم تست نفوذ در نرم افزارها امنیت در فضای تبادل اطلاعات  اینترنت و نظام سلطه
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  پدافند غیرعامل-پایگاه دانش مخاطرات امنیتی حوزه ICT امنیت در فضای تبادل اطلاعات  پدافند غیرعامل در حوزه مسیریاب
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  پنهان نگاری و تحلیل پنهان نگاری امنیت در فضای تبادل اطلاعات  امنیت محیطی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  امنیت سخت افزاری کامپیوترهای شخصی امنیت در فضای تبادل اطلاعات  ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه فاوا
امنیت در فضای تبادل اطلاعات  تولید قفل و روش های شکستن آن امنیت در فضای تبادل اطلاعات  پدافند غیرعامل در حوزه تهدیدات الکترومغناطیس

پایگاه دانش مرکز ماهر

مقالات مرکز آپا سمنان در حوزه امنیت سایبری

مقالات مرکز آپا شاهرود در حوزه امنیت سایبری