پرش به محتوای اصلی

معرفی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده بخش حاکمیت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان های کشور تشکیل گردیده و مدیر کل این ادارات به عنوان نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر ارشد وزارت متبوع در سطح استان وظیفه سیاستگذاری هماهنگی و نظارت بر شرکت ها و سازمانهای زیرمجموعه این وزارت را برعهده دارد.

از ادارات زیر مجموعه وزارت ارتباطات در سطح استانها می توان به اداره کل پست ، اداره کل ارتباطات زیرساخت و اداره امور شعب پست بانک و همچنیناپراتورهای مختلف همچون مخابرات ، همراه اول ، ایرانسل ،  رایتل و ... اشاره کرد. 

توسعه ارائه خدمات الکترونیکی ، بانکداری و تجارت الکترونیک ، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ، بسط قوانین و مقررات فضای مجازی و مرتفع ساختن مشکلات مختلف بخشهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها به همراه کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات در این بخش از عمده فعالیت های این ادارت کل در استان ها می باشد.

هم اکنون مهندس سید یاسر حسن پور  با حکم مقام عالی وزارت ، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان است.


وظایف این ادارات کل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی، نظارت مدیریتی، نظارت برنامه ای ونظارت مقرراتی بشرح ذیل میباشد:
1- انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیرمجموعه بمنظور حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات 
2-  کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه‌های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
3- انجام هماهنگیهای لازم با مدیران استان بمنظور رفع موانع ومشکلات احتمالی بوجود آمده درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
4- اعمال نظات و کنترل بر عملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه‌دهنده خدمت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی وحقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان
5- تنظیم روابط واحدهای زیرمجموعه استانی بمنظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
6- انجام بررسیهای لازم و تعیین اولویتهای توسعه و انعکاس آن به دفتر هماهنگی اموراستانهای ستادمرکزی وزارتخانه جهت تعیین خط مشی های آتی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
7- انجام وظایف واختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارتخانه در بخش تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
8- تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیرمجموعه استانی و تهیه گزارشهای لازم از روند اجرای برنامه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط
9- اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بمنظور تحقق اجرای برنامه‌های شایسته سالاری، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه‌ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم ومشتریان
10- اجرای طرحهای حفاظتی پرسنلی، حفاظت اسناد و حراست فیزیکی در راستای برقراری کنترل امنیتی بر واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان 
11-جمع آوری وانعکاس اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منطبق با سیاستهای کلی ستاد مرکزی وزارتخانه
12- انجام سایر امورمحوله از طرف ستاد وزارتخانه و اعمال پیگیریهای لازم