پرش به محتوای اصلی

وب سایتهای دستگاههای اجرایی استان

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

www.semnan.ict.gov.ir

شرکت مخابرات استان

www.semnantelecom.ir

اداره کل پست استان

www.semnan.post.ir

استانداری سمنان

www.portal.ostan-sm.ir

شرکت گاز استان

www.nigc-semnan.ir

اداره کل استاندارد تحقیقات صنعتی

http://semnan.isiri.org

آب و فاضلاب روستایی استان

www.abfarsemnan.co.ir

آب و فاضلاب شهری استان

www.sww.ir

شرکت ب منطقه ای استان

www.smrw.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان

www.tsml.ir

اداره کل انتقال خون استان

www.sembto.ir

اقتصاد دارایی استان سمنان

http://sm.mefa.gov.ir

اوقاف و امور خیریه استان

http://semnan.awqaf.ir

اداره کل امور مالیاتی استان

www.intamedia.ir/semnan

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

www.bmsemnan.com

سازمان بیمه سلامت استان سمنان

http://sm.msio.org.ir

اداره کل تعزیرات حکومتی استان

www.tazirat.gov.ir

اداره کل ثبت احوال استان

www.sabteahval.ir

سازمان ثبت اسناد و املاک استان

www.sabtsemnan.gov.ir

سازمان جهاد کشاورزی استان

www.semnan-aj.ir

سازمان صنعت و معدن و تجارت

http://semnanco.com/

دیوان محاسبات استان

www.dmk.ir

سازمان صنایع و معادن استان

www.semnan.mim.gov.ir

حج و زیارت استان

www.semnanhaj.ir

حمل و نقل پایانه های استان

www.semnan.rmto.ir

جهاد دانشگاهی استان

www.jdsemnan.ac.ir

دامپزشکی استان

http://semnan.ivo.ir

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی استان

www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه پیام نور سمنان

www.pnusemnan.ac.ir

دانشگاه جامع علمی کاربردی سمنان

http://www.uast.ac.ir

راه آهن استان

www.shahroud.rai.ir

دادگستری استان

www.dadsemnan.ir

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.ershadsem.com

اداره کل گمرک

www.semnancustoms.ir

اداره کل هواشناسی استان

www.semnanmet.ir

امور عشایری استان

www.ashayer-sem.ir

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

www.semnan.frw.org.ir

سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان

http://www.mirassemnan.ir/