اطلاعات تماس

آدرس : 

خیابان شهید رجایی ، بالاتر از بازار بالا ، جنب دفتر پستی شهید رجایی ، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان

شماره تلفن :

 33342040 -023

023-33349040

فکس :

33345885- 023