پرش به محتوای اصلی

تابلو

ردیف  ســمــت  داخلی
 1  مسئول دفتر مدیر کل  101
 2  معاون 110
3  مسئول روابط عمومی 113
 4  مسئول حراست 111
 5  مسئول دبیرخانه 115
رئیس ادره نظارت و بازرسی بر برنامه های ICT
123 
رئیس اداره نظارت بر خدمات ارتباطی و رادیوئی
124 
دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان و ICT های روستایی
119
 عامل ذیحساب و مسئول امور مالی 107

آدرس:

بلوار شهید اخلاقی، جنب پل امیر کبیر

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان

 تلفن عمومی:

023-33444673-5

تلفن مستقیم:

33444676_023

کد پستی:

3519837646