معرفی مدیر کل

مهندس سید یاسر حسن پور

 مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان

 

 تلفن محل کار : 33342040-023

 

آدرس : سمنان ،خیابان شهید رجایی، بالاتر از بازار بالا، جنب دفتر پستی شهید رجایی، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان