پرش به محتوای اصلی

موقعیت جغرافیایی

استان سمنان یکی از استان‌های کشور ایران است. مرکز آن شهر سمنان است. مساحت این استان برابر با ۹۷٬۴۹۱ کیلومتر مربع که ۵٫۹ درصد مساحت کل کشور را شامل می‌شود. این استان از نظر مساحت ششمین استان ایران است.استان سمنان با هشت استان ایران همسایه است که تعدادی از آنها از پرجمعیت ترین استان های ایران به شمار می آید. همسایگی استان سمنان با استان های خراسان رضوی و تهران موجب شده راه ارتباطی این دو استان(جاده تهران-مشهد) از استان سمنان عبور کند.همچنین جاده های ارتباطی بین استانهای شمالی (خراسان شمالی,گلستان و مازندران) و استان های مرکزی (یزد و اصفهان) از این استان عبور می کند.

مساحت استان :97491کیلومتر مربع

درصد مساحت کشور:5.9 درصد


موقعیت